O projektu

Projekt "Implementace mapového serveru pro podporu výuky" byl financován z grantu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
č. 2308G1/2012, spravovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Představení stránek

Tyto stránky jsou zaměřeny na úzký okruh informací o možnostech publikace map pomocí mapového serveru ArcGIS Server 10.1. Primárně jsou určeny studentům Katedry mapování a kartografie, FSv ČVUT. Mohou je však využít také studenti příbuzných geoinformatických a kartografických oborů a zájemci z řad odborné i laické veřejnosti.

Projekt se zaměřuje na podporu výuky v praxi nejrozšířenějším komerčním softwaru ArcGIS Server . Na stránkách jsou k dispozici návody na publikování služeb, prezentace k ArcGIS serveru a poster o tomto projektu z 22. konference ESRI v ČR.

Výsledné mapové služby, které byly publikovány v rámci tohoto projektu, jsou uvedeny v záložce Výsledky v nabídce horního menu.