Řešitelský tým projektu

Ing. Arnošt Müller

 • arnost.muller@fsv.cvut.cz
 • Řešitel projektu
 • Student prezenčního doktorského studia, Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • Zodpovědný za fungování gisserveru, řízení, správu a prezentaci projektu

Ing. Jakub Havlíček

 • jakub.havlicek@fsv.cvut.cz
 • 1. spoluřešitel
 • Student prezenčního doktorského studia, Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • Zodpovědný za webové stránky projektu

Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

 • jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz
 • 2. spoluřešitel
 • Odborný asistent Katedry mapování a kartografie, Fakulty stavební, ČVUT v Praze
 • Odborný dozor nad projektem