Výsledky publikované na gisserveru

O serveru

Z projektu FRVŠ byl pro zkvalitnění výuky zakoupen desktopový server s operačním systémem Windows Server Standard 2008 R2. Dále byla nainstalována celouniverzitní licence ArcGIS pro České vysoké učení technické v Praze. Studenti převážně kartografických oborů mají možnost publikovat svoje výsledky (převážně bakalářské, diplomové a disertační práce) jako webové mapové služby na tomto serveru. Server je také využit pro potřeby výuky předmětů souvisejících s geografickými informačními systémy, zejména Projekt digitální mapy. Další využití serveru pro další předměty bude následovat během roku 2013.

Android

Využití ArcGIS Runtime SDK for Android při vývoji mapových aplikací

Soubor s návodem dostupný zde

Mapové aplikace

Projekt Nazca

Záhadné obrazce vyryté do země před staletími zvané geoglyfy prezentuje následující vícejazyčná mapová aplikace projektu Nazca dostupná na adrese gisserver.fsv.cvut.cz/nazca.
Mapová aplikace Nazca

Staré mapy na území Čech

Staré mapy (Klaudyánova mapa Čech, Crigingerova mapa Čech, Aretinova mapa Čech a Müllerova mapa Čech) na území Čech ve vektorové i rastrové podobě
Mapová aplikace Publikování starých map Čech jako dynamické služby
Mapová aplikace Publikování starých map Čech jako dynamické služby

Staré mapy

Seznam starých map dostupných na internetu je k dispozici zde.

Mapy dostupné ze serveru GISSERVER:

Název mapy Rok Autor Typ
Klaudyánova mapa Čech 1518 Mistr Mikuláš Klaudyán raster
Klaudyánova mapa Čech 1518 Mistr Mikuláš Klaudyán vektor
Crigingerova mapa Čech 1568 Johann Criginger raster
Crigingerova mapa Čech 1568 Johann Criginger vektor
Aretinova mapa Čech 1619 Pavel Aretin raster
Müllerova mapa Čech 1722 Jan Kryštof Müller raster
Müllerova mapa Čech 1722 Jan Kryštof Müller vektor
Müllerova mapa Moravy 1714 Jan Kryštof Müller raster
Müllerova mapa Moravy 1714 Jan Kryštof Müller vektor

Závěrečné práce

Webové mapové služby lze na serveru publikovat po konzultaci s autory. Jedná se o významné semestrální, bakalářské, diplomové, či disertační práce.

Diplomová práce - Müllerova mapa Čech a Moravy

Diplomovou práci z ledna 2011 zabývající se výzkumem Müllerových map (Müllerova mapa Čech z roku 1721 a Müllerova mapa Moravy z roku 1716) vytvořil Jakub Havlíček. Práce na této diplomové práci byla i součástí grantu GAČR 205/09/P102 "Komplexní studium, analýza a zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy pomocí technologie GIS".

Výsledné mapové služby poskytují:

 • orginální naskenované rastrové mapy (poskytnuté Historickým ústavem Akademie věd ČR)
  • WEB MAP SERVICE (WMS)
 • kompletní vektorový model obou map
  • WEB MAP SERVICE (WMS), WEB FEATURE SERVICE (WFS)
 • Webové mapové služby jsou k dispozici zde.

  Diplomová práce - Prostorové modelování klimatu

  Diplomová práce Arnošta Müllera z června 2010 se zabývá interpolací ročních průměrných teplot vzduchu a srážkových úhrnů mezi lety 1998-2009 ve velkém prostorovém rozlišení.

  Mapová aplikace klimatických map
  Mapová aplikace je dostupná na adrese gisserver.fsv.cvut.cz/climate

  Výsledné mapové služby jsou k dispozici zde a poskytují:

 • rastrové mapové služby průměrných teplot vzduchu a srážkových úhrnů
  • Mapová služba ArcGIS
  • WMS
  • KML
 • podkladový stínovaný reliéf a topografické vrstvy s administrativním členěním, městy a vodstvem
  • Mapová služba ArcGIS
 • Bakalářská práce - Vývoj obce Dobřichovice na přelomu 19. a 20. Století

  Předmětem bakalářské práce Kateřiny Hynkové z května 2012 bylo georeferencování starých map stabilního katastru, vytvoření vektorového modelu změn využití ploch v Dobřichovicích mezi lety 1840 a 1921, analýza vývoje obce na základě tohoto modelu a publikace výsledků prostřednictvím GISServeru. Data získaná v této práci autorka využila ve své bakalářské práci Letovisko Dobřichovice v době industrializace, kterou obhájila v říjnu 2012 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Práce je součástí projektu studia doby industriální vedeného Václavem Matouškem.

  Výsledné mapové služby poskytují:

 • Originální naskenované rastrové mapy
  • Císařský otisk z roku 1840
  • Originální mapa z roku 1840 se zákresem změn do roku 1870
  • Mapa evidenční z roku 1892 se zákresem změn do roku 1921
  • Originální mapa nově zaměřená z roku 1921
  • MAPOVÁ SLUŽBA ARCGIS
 • Vektorový model využití ploch v letech
  • 1840
  • 1870
  • 1892
  • 1921
  • MAPOVÁ SLUŽBA ARCGIS
 • Webové mapové služby jsou k dispozici zde.

  Projekt digitální mapy

  Projekt digitální mapy je předmět Katedry mapování a kartografie. Je vyučován v prvním ročníku magisterského studia. Jedná se o volitelný předmět pro studijní program Geodézie a kartografie pro oba studijní obory - obor Geoinformatika i obor Geodézie a kartografie.

  Studenti se v předmětu naučí využívat program ArcGIS for Desktop a ArcGIS for Server. Náplní je vytvořit atlasovou mapu na stránku A4 v digitální podobě.

  Webové mapové služby

  Studenti měli za úkol vytvořit dvě až tři webové mapové služby:

  • vektorová data bez zeměpisné sítě (název oblasti_vektor, či vector)
   • WEB MAP SERVICE (WMS), WEB FEATURE SERVICE (WFS) a KEYHOLE MARKUP LANGUAGE (KML)
  • rastrová data s předvytvořenými dlaždicemi (název oblasti_DEM, či DVM)
   • WEB MAP SERVICE (WMS)
  • zeměpisnou síť v případě, že nebyla načítána z jiné webové mapové služby (název oblasti_sit, či zem_sit)
   • WEB MAP SERVICE (WMS), WEB FEATURE SERVICE (WFS) a KEYHOLE MARKUP LANGUAGE (KML)

  Kompletní mapy v PDF

  Výsledné mapy vytvořené v zimním semestru 2013/2014 ve formátech pdf zde.
  Výsledné mapy vytvořené v zimním semestru 2012/2013 ve formátech pdf zde.
  Výsledné mapy vytvořené v zimním semestru 2011/2012 ve formátech pdf zde.
  Výsledné mapy vytvořené v zimním semestru 2010/2011 ve formátech pdf zde.